อนุสรณ์รุ่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 35

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:27โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1KreEYUfS4gfVJcjrB_XXX4bowKH7Tiqy?usp=sharing
ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส่งมอบรถอีแต๋น ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น โดยแต่ละปีของวันที่ 14 เดือนเมษายน จะเป็นการรวมรุ่นศิษย์เก่า ซึ่งปีนี้เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 35 เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบ ในเช้าวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2562 >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments