อบรมรมหลักสูตรระยะสั้น ระบบทวิศึกษา

โพสต์19 ส.ค. 2561 20:03โดยครูวงศกร คำตั๋น
นายปิยะ แก้วหาญ เป็นประธานอบรมหลักสูตร ระยะสั้น ในรายวิชา ช่างยนต์ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้กับนักเรียนสายทวิศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิกกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นผู้ให้อบรม ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>
Comments