อบรมลูกเสือ รด. ช่วยงานจราจร

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:32โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 21:38 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1rNxFYdRc6rKBtV-NVNz45VziCxh7rjGt?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานจัดอบรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยงานจราจร โดยมีวิทยากรจากงานจราจร สภ.เชียงของ มาช่วยอบรมในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments