วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:25โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1eYF-dVcCAcBdtk12L-_JPzxVpV0oYkgX?usp=sharing
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สากลเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ และเป็นการแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ของหน่วยงานราชการทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำโดยนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้นำสารจากนายกรัฐมนตรีและได้กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ บริเวณหน้าเสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ....>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments