วันพ่อแห่งชาติ 62

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:36โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1Z3BI48cv6SNKf1xhzUBDYqTlHfmktUlF?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน่เชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มณฑลพิธีหอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ชุม่ชน ประชาชน ในอำเภอเชียง่ของ...ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments