ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:08โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1eX4yLr6wx-PkE-5XVYZSezz52Ri9M6F5?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ และตัวแทนครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม (โรงเรียนครูพี่เลี้ยง) เข้าร่วมการอบรมนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านครึ่งใต้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments