เถิน 1 ศึกษาดูงาน รร.ปลอดขยะ

โพสต์24 ต.ค. 2561 23:51โดยครูวงศกร คำตั๋น
นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน1 จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีของโรงเรียน ในวันที่ 21 กันยายน 2561 >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments