สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โพสต์6 ธ.ค. 2561 18:28โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/190Wx0KAZ6tUVpZaivmIcMtPRLlso6m5K?usp=sharing
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายชื่อดังนี้ นางจีรพรรณ อุดมลาภ, นางสาวทัศนีย์ คำต๊ะ (หัวหน้าทีม), นางจิราพร  ม่วงสุข (ครูวิทยาศาสตร์), นางสุจิตรา ปันทราช (คณิตศาสตร์), นายจิตรกร ปันทราช (เทคโนโลยี) โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments