โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ

โพสต์25 ส.ค. 2562 21:24โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1qBqgoSWQmVOSaRgy2hEQ-JiGCYgu5ze8?usp=sharing
นายสอาด  จันต๊ะ่คาด ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ให้กับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ในเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปากอิง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments