โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม

โพสต์4 ก.พ. 2562 22:29โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1uSMka3zJoN1quqco6aLm4EZdKWzRfvdE?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดห้วยจรเข้
วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


Comments