โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควัน ศึกษาดูงาน รร ปลอดขยะ

โพสต์25 ต.ค. 2561 00:07โดยครูวงศกร คำตั๋น
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในวันที่ 25 กันยายน 2561 >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments