รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ

โพสต์21 ส.ค. 2562 23:31โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1NWxFErf-rrpJyAWajHhEI5QVlOKGIB97?usp=sharing
ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรีย หนึ่งนวัตกรรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ "Professional Learning Community PLC : Chiangkhong Nature School"  โดยโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments