ประเมิน คศ.3

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:41โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1FDq8WdZe8duJBlD_8Aoke4KcjLF85dh2?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมิน 3 ด้าน จ านวน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว21/2560 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปลาบึก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม...>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments