ประชุมผู้ปกครอง 62

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:21โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/19Yol6ysbfnh0Msby46eU_2XxWCBFkT1w?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.–12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และห้องโฮมรูมนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารการดำเนิน งานของทางโรงเรียน ตลอดจนคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย และรายงานเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ทางผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments