ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์14 พ.ย. 2561 21:14โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/18-YNfic59D6CgEs-_efEbh3R_12SdiAy?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เพื่อปรึกษา หาข้อหารือระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กับทางโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุม.....>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments