ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

โพสต์24 ต.ค. 2561 23:43โดยครูวงศกร คำตั๋น
ดร.ประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพม.36 พร้อมด้วย ศน.บุษกร  เชื้อสีดา และ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม,  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561  >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments