ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน

โพสต์17 พ.ค. 2562 00:06โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/10cbKwIBCq3S8LJuEKk23Ze2O42d7UcjZ?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมย่อยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments