พิธีสวนสนามกองลูกเสือ ประจำปี 2562

โพสต์5 ก.ค. 2562 19:25โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1aQaZF1Xzab9aUmkYpSQLNcMgnermOSDP?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ทำพิธีสวนสนามกองลูกเสือ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ พุธ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2562 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น  และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments