พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน

โพสต์23 ธ.ค. 2561 16:43โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1RQ-nGmsiNewgqhhGPcKPoc6IFa1r9r3E?usp=sharing
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562
ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาบึก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมี นายอภิสิทธิ์ จันทร์คำ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ, พลังงานจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนพลังงานจังหวัดเชียงราย, นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม, นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments