มอบเกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ

โพสต์24 ต.ค. 2561 23:59โดยครูวงศกร คำตั๋น
นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรรางวัล 1. ค่ายอบรมหลักสูตร ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน จาก กฟผ.  2. ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน 3. ค่าย Change to save ประจำปี 2561 ของ กฟผ. 4. โครงการ Tobe number one >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments