กีฬาภายใน 61 "ม่วงขาวเกมส์"

โพสต์25 ต.ค. 2561 00:26โดยครูวงศกร คำตั๋น
นายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  เป็นประธานจัดกิจกรรมกีฬา
ภายใน “ม่วงขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย...>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments