กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ส.ค. 2561 21:40โดยครูวงศกร คำตั๋น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ระลึกถึงสุนทรภู่ลรมครูกลอนสุภาพ และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งส่งเสิรมทักษะความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>
Comments