กิจกรรมเข้าหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ธ.ค. 2562 20:21โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 20:29 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1j9CDmHN3FXTZQY1625-1AhE8ZthnYdyx?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือนธันวาคม  2562 โดยมี นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และนายเจริญ โกศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศุภาวดี กระฎุมพร รองนายกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ความโดยสรุปว่า โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 จำนวน 87 คน จึงได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาด>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments