โครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย

โพสต์10 ก.ค. 2562 20:10โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1GLxWKlb_sv9sAOqygT0Svi6qa3mS_CaA?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะจากโครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม, โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เขช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments