โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สพม.36

โพสต์21 ส.ค. 2562 23:19โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1ClyVljJkI8fy6sDTxzUMsWwyzmTP9nNk?usp=sharing
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษานโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) ในสังกัด สพม.36 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปลาบึก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.เขต 36 กล่าวต้อนรับและมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และผู้บริหารใน สหวิทยาเขต ร่วมให้การต้อนรับ ณ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments