โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

โพสต์31 ก.ค. 2562 02:01โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1E6yyaUo8mV9i2XACpbpUq5Ui71j_pRPo?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู ผู้นำยุวกาชาด และ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 โดยการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ และนักเรียนยุวกาชาดที่ดีของแผ่นดิน และเข้าเยี่ยมและมอบของแก่ผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments