โครงการคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

โพสต์9 ก.ย. 2562 02:26โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1z0k7LMuVF56LiE-BAN_at9SaTGVp_Uyr?usp=sharing
นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมโครงการคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ร่วมกับทางอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กร และส่วนราชการ ในอำเภอเชียงของ เดินรณรงค์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีนายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ >>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments