โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงกระบวนการค้ามนุษย์

โพสต์25 ก.ค. 2561 02:21โดยครูวงศกร คำตั๋น
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงจากกระบวนการค้ามนุษย์ในโรงเรียน และชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 ให้กับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาค คณะครูฝ่ายงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>
Comments