โครงการฝึกทักษะอาชีพ

โพสต์3 มิ.ย. 2562 21:33โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1vGRF3F57U2I_lgi1Samp7za9qjxsp6XK?usp=sharing
นายสอาด จันต๊ะคาด ครู คศ.4 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณห้องประชุมปลาบึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้ในวันดังกล่าว...>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Comments