การอบรม ทบทวน ผบ.ลูกเสือ ยุวกาชาด

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:04โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/1e9xPrUTjPYrBjfMyLpdrixeIDFBr0M0x?usp=sharing
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ณ ค่ายอบรมลูกเสือ ยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กล่่าวต้อนรับ และมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตอิงโขง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม, โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เข้าร่วมรับการฝึกอบรม...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments