ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)รุ่นที่ 6

โพสต์22 พ.ค. 2562 20:33โดยครูวงศกร คำตั๋น
https://drive.google.com/drive/folders/13etnnXt9M_oI4JeBEW7qsfeXWFhh_9Ca?usp=sharing
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)รุ่นที่ 6  และประชาชนจิตอาสาของจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายทัศนัยสุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ และนายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.  และประชาชนจิตอาสาจากอำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น จ านวนทั้งสิ้น 1,000  คน โดยเข้ารับโอวาทและนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย.>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments