“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

โพสต์22 พ.ค. 2562 20:37โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 20:38 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1GoeMEAKH3rxm-9BKzSuHKByCnEgsdGUZ?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
เป็นประธานอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3-62 หลักสูตรหลักประจ า  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และมีคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ารับการอบรม....>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments