แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:06โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 23:07 ]
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พฤศจิกายน 2561 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของโดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นำผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยและสั่งการ ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนครู และบุคลการทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว..
Comments