บทความไม่มีชื่อ

โพสต์25 ต.ค. 2561 00:12โดยครูวงศกร คำตั๋น
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน่ขุนควรวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดหลักสูตรของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจกิจชายแดน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments