ภาพกิจกรรม

มอบของให้กำลังผู้ป่วย

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:31โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/18fYurVM7vm7q1bNC_eIdmW5fFFpL6TBi?usp=sharing
ตัวแทนนักเรียน สุขาภิบาลห้อง ๆ ละ 2 คน และนักเรียน ck ranger โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำผ้าขนหนูที่ได้จากการแยกขยะ แยกขวดพลาสติก ในโรงเรียน แล้วนำมาขายของเก่า มอบให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลพระยุพราชเชียงของ เนื่องในวัoแม่แห่งชาติ ปี 62 >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อนุสรณ์รุ่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 35

โพสต์15 ส.ค. 2562 00:27โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1KreEYUfS4gfVJcjrB_XXX4bowKH7Tiqy?usp=sharing
ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส่งมอบรถอีแต๋น ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น โดยแต่ละปีของวันที่ 14 เดือนเมษายน จะเป็นการรวมรุ่นศิษย์เก่า ซึ่งปีนี้เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 35 เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบ ในเช้าวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2562 >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วัยใส ห่างไกลยาเสพติด

โพสต์1 ส.ค. 2562 01:14โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1MG5dQuZoLq_pJrWCzaBxhJVH9Z-0I9h2?usp=sharing
สโมสรโรตารีเชียงของ สโมสรโรตารีนครเทิง ภาค3360RI. และสโมสรโรตารีพระประแดง ภาค 3330RI. ร่วมกับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ร่วมกิจกรรมในโครงการ "วัยใส  ห่างไกลยาเสพติด" โดยมี ว่าที่ ร.ต.อนุรุทธ ผินสุวรรณ  เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

โพสต์31 ก.ค. 2562 02:01โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1E6yyaUo8mV9i2XACpbpUq5Ui71j_pRPo?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู ผู้นำยุวกาชาด และ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 โดยการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ และนักเรียนยุวกาชาดที่ดีของแผ่นดิน และเข้าเยี่ยมและมอบของแก่ผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

โพสต์30 ก.ค. 2562 00:46โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1GvFylIVGY3rJjfpwdLnV_4kv5mR3qyZP?usp=sharing
วันอาทิตย์์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของอำเภอเชียงของ โดยการนำของ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานท่าปลาบึก 7 สี บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหลวงพ่อเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:08โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1eX4yLr6wx-PkE-5XVYZSezz52Ri9M6F5?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ และตัวแทนครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม (โรงเรียนครูพี่เลี้ยง) เข้าร่วมการอบรมนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านครึ่งใต้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

โพสต์19 ก.ค. 2562 00:40โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/13W_QXYEU9j9gOB1APnwMxQOHS_dcvyps?usp=sharing
นายสอาด จันต๊ะคาด และตัวแทนครู บุคลากร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มสาระการรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ถวายเทียนจำนำพรรษา

โพสต์19 ก.ค. 2562 00:35โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1l9-slLReH7TM37IyfJa2Mo3-BLI7Zfem?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโจ้โก้ อ.เชียงของ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และให้นักเรียนในแต่ละตำบลแต่งต้นเทียน เพื่อนำถวายเทียน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้...>>>ภาพเพิ่มเติม

โครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย

โพสต์10 ก.ค. 2562 20:10โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1GLxWKlb_sv9sAOqygT0Svi6qa3mS_CaA?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะจากโครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม, โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เขช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเยาวชนผู้นำสาธารณสุขโรงเรียน

โพสต์5 ก.ค. 2562 19:29โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1uANyyfzY1FPTUPZlkJFP4V0hIR4O8RLc?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดอบรมเยาวชนผู้นำสาธารณสุขโรงเรียน ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปลาบึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีวิทยากร จากโรงพยาบาลพระยุพราชเชียงของ ...>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1-10 of 87