ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

โพสต์12 ส.ค. 2561 01:55โดยครูวงศกร คำตั๋น

นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำตัวแทนคณะครู และ นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าอำเภอเชียงของ ณ มณฑลพิธีห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ และร่วมถวายผ้าป่า ณ อุทยานดอยแสล่ง..ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

12 สิงหา มหาราชินี

โพสต์9 ส.ค. 2561 21:23โดยครูวงศกร คำตั๋น

นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน  จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ มณฑลพิธีหอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และแม่ค้า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.. ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมท>>>

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โพสต์9 ส.ค. 2561 00:31โดยครูวงศกร คำตั๋น

นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ... ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

อบรมการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

โพสต์8 ส.ค. 2561 06:16โดยครูวงศกร คำตั๋น

นายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  ให้การต้อนรับและเป็นประธาน การอบรมการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการเข้าถึงระบบโปรแกรม PEA SMART PLUS โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมปลาบึก  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ส.ค. 2561 21:40โดยครูวงศกร คำตั๋น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ระลึกถึงสุนทรภู่ลรมครูกลอนสุภาพ และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งส่งเสิรมทักษะความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

ปลูกดอกกระดุมทอง

โพสต์31 ก.ค. 2561 21:15โดยครูวงศกร คำตั๋น

นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือกอง ม.3 และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมกับจิตอาสา ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงของ ปลูกต้นดอกกระดุมทอง ณ บริเวณ หน้าด้านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ  โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โพสต์31 ก.ค. 2561 21:08โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 21:16 ]

นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาค นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า อำเภอเชียงของ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ..ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายเทียนพรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2561 20:57โดยครูวงศกร คำตั๋น

โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และ ณ วัดโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และรักษาจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน..ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่  >>> ถวายที่โรงเรียน   >>>ถวายที่วัดโจ้โก้

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2561 20:42โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2561 20:58 ]

 นายปิยะ แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลหอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีตัวครู และนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร ...ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงกระบวนการค้ามนุษย์

โพสต์25 ก.ค. 2561 02:21โดยครูวงศกร คำตั๋น

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงจากกระบวนการค้ามนุษย์ในโรงเรียน และชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 ให้กับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาค คณะครูฝ่ายงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>

1-10 of 14