ภาพกิจกรรม

วันครูแห่งชาติ ปี 62

โพสต์15 ม.ค. 2562 21:05โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1wRhMQfnsKcYbOQ8swKe2iPyhMVOZ7y3Z?usp=sharing
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ากิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562 อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน >> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน

โพสต์23 ธ.ค. 2561 16:43โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1RQ-nGmsiNewgqhhGPcKPoc6IFa1r9r3E?usp=sharing
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562
ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาบึก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมี นายอภิสิทธิ์ จันทร์คำ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ, พลังงานจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนพลังงานจังหวัดเชียงราย, นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม, นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ 61

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:23โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/12mlLWOM8s1iUD1ofFoK4ymMoTURfNEK4?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ที่ได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โพสต์6 ธ.ค. 2561 18:28โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/190Wx0KAZ6tUVpZaivmIcMtPRLlso6m5K?usp=sharing
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายชื่อดังนี้ นางจีรพรรณ อุดมลาภ, นางสาวทัศนีย์ คำต๊ะ (หัวหน้าทีม), นางจิราพร  ม่วงสุข (ครูวิทยาศาสตร์), นางสุจิตรา ปันทราช (คณิตศาสตร์), นายจิตรกร ปันทราช (เทคโนโลยี) โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:14โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/16jmVlHS70lyYmPf2TZQ8HJqOnkpXuwab?usp=sharing
นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซื่งถือว่าเป็นชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ในอำเภอเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน...>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:06โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 23:07 ]

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พฤศจิกายน 2561 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของโดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นำผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยและสั่งการ ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนครู และบุคลการทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว..

การอบรม ทบทวน ผบ.ลูกเสือ ยุวกาชาด

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:04โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1e9xPrUTjPYrBjfMyLpdrixeIDFBr0M0x?usp=sharing
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ณ ค่ายอบรมลูกเสือ ยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม กล่่าวต้อนรับ และมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตอิงโขง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม, โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เข้าร่วมรับการฝึกอบรม...>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

โพสต์29 พ.ย. 2561 23:40โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1gr513kod0zaPRX6575f5IKO-xGCZ1F87?usp=sharing
เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จึงกำหนดประกอบพิธีถวายราชสดุดีของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน..>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบกล่องใส่ดินสอ ปากกา

โพสต์29 พ.ย. 2561 23:34โดยครูวงศกร คำตั๋น

https://drive.google.com/drive/folders/1n5d7lymmCoT6FnUhl9yzzHtn9_BS-hVi?usp=sharing
คุณกัญญาณัฐ  มีสวย ผู้จัดการบริษัท DEES Supreme Company Limited  ศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้มอบกระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา ให้กับน้อง ๆ  นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ และแจกจ่ายให้กับนักเรียน และ ได้กล่าวขอบคุณ คุณกัญญาณัฐ มีสวย ที่มอบมอบให้กับน้อง ๆ  นักเรียน ในเช้า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม >>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 พ.ย. 2561 21:28โดยครูวงศกร คำตั๋น   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 17:23 ]

https://drive.google.com/drive/folders/11sbxvDBCkH2dJBTHlnXrWOoBv-dHvd_d?usp=sharing
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อชีั้แจงผลการดำเนินงานของทางโรงเรียน และข่าวสารทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ โดยมีนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมประชุม...>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1-10 of 44