รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 ม.ค. 2563 00:10โดยครูวงศกร คำตั๋น
กำหนดการการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Ċ
ครูวงศกร คำตั๋น,
24 ม.ค. 2563 00:10
Comments