หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน นายปิยะ แก้วหาญ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมย่อยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามโครงการเสริมสร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2562 00:06 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ทำการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของว ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2562 00:00 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 54 ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 20:53 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรม รด.จิตอาสา กิจกรรม รด.จิตอาสา ภายใต้โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 20:49 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • แสดงความยินดีกับ ผอ.สมชาย วงค์ชัย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมชาย วงค์ัชัย อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 20:38 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 54 และ ป ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 20:32 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบทุนการศึกษา นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ>>>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 20:26 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการการประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ซ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 23:09 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • แสดงความยินดีนักเรียน ม.6 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบตอบติดมหาวิทยาลัย ในระด ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 23:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องด้วยวันที่ 27  มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:57 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน” การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน” ณ จังหวัดเชียงราย  “ศึกษาดูงาน สะท้อนข้อมูลโรงเรียน และร่างแผนพลังงาน 5 ด้าน โครงการเพิ่มสมรรถนะด ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:54 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ขรราชเกมส์ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม น าคณะครู และ นักเรียน วงดุริยางค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุพราชสัมพันธ์โซนเหนือ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:50 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบโลห์และเกียรติบัตร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบโลห์และเกียรติบัตร ให้กับนายวีรภัทร สังข์รุ่ง  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:44 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • คณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะผู้บริหาร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับ และ ตอบข้อซักถามของคณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน งบ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:37 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะครู และ นายวีรภัทร สังข์รุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเชียงของว ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:34 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดห ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:29 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันครูแห่งชาติ ปี 62 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ากิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562 อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในวันพ ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 21:05 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่ม สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 16:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ 61 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ที่ได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 19:23 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยม ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 18:28 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง