หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • มอบด้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา นายปิยะ แก้วหาญ ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง "ปล้องเกมส์" >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเร ...
  ส่ง โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 4 ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงของ โดยใช้หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  โดยม ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • รับมอบธงกีฬากลุ่ม นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม รับมอบธงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนม ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:21 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย "ปล้องเกมส์ 2018" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรีนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขตอ ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันปิยมหาราช นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเพนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:30 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กีฬาภายใน 61 "ม่วงขาวเกมส์" นายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  เป็นประธานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ม่วงขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เพื่อให ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:26 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเพนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภ ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:20 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทความไม่มีชื่อ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน่ขุนควรวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดหลักส ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:12 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควัน ศึกษาดูงาน รร ปลอดขยะ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธ ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:07 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบเกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรรางวัล 1. ค่ายอบรมหลักสูตร ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน จาก กฟผ.  2. ค่ายห ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2561 23:59 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • เถิน 1 ศึกษาดูงาน รร.ปลอดขยะ นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2561 23:51 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดร.ประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพม.36 พร้อมด้วย ศน.บุษกร  เชื้อสีดา และ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเชียงของว ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2561 23:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการกองทุนผ้าป่าหมวกนิรภัย เพื่อชุมชนชาวเชียงของ ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมโครงการกองทุนผ้าป่าหมวกนิรภัย เพื่อชุมชนชาวเชียงของ ซึ่งทางอำเภอเชียงของ นำโดยนายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเช ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2561 01:44 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำตัวแทนคณะครูร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตอิงโขง นำโดย ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2561 01:33 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค นายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงาน "การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2561 23:18 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อบรมรมหลักสูตรระยะสั้น ระบบทวิศึกษา นายปิยะ แก้วหาญ เป็นประธานอบรมหลักสูตร ระยะสั้น ในรายวิชา ช่างยนต์ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้กับนักเรียนสายทวิศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2561 20:03 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อบรมการใช้โปรแกรม Logbook Teacher โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรม Logbook Teacher ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาบึกโรงเร ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2561 19:57 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันศุกร์ท ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2561 19:51 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง