หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • มอบรางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง         นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกระทง เนื่องในวันวันลอยกระทงที่ผ่านมา ณ หน้าเสาธง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2563 01:54 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมอบรมคุณธรรม         นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมคุณธรรม ณ หอประชุมกลังเก่า ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2563 01:55 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่          ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกล่าว และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่ นาย สุชาติ ศรีธินนท์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2563 01:55 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "คณะกรรมาธิการต่างประเทศกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" จัดโดยคณะกรรมการธิการต่างประเทศ สภาผ ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2563 18:51 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน ดูงานปลอดขยะ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ป ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2563 02:41 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมผู้ปกครอง นศท นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อชี้แจงกฏระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างตลอดจนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ให้ผู้ปกครองได ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2563 02:37 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษา นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตอิงโขง เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 22:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ยุวกาชาดจิตอาสา นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำครูผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และนักเรียนยุวชาดจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดโจ้โก้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเช ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 22:06 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นายปิยะ แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และโรงเรียนแม่สายประส ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 22:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรม PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำโดยนายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหมายถ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 21:52 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับ ลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 21:35 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • เรียนร่วมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรภ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 21:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • นิเทศติดตามหลักสูตร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้คณะศึกษานิเทศก์ จาก สำน ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 00:42 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ พระบรมราชชนน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:48 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ มณฑลพิธีหอประช ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ตัวแทนหลวงพ่อไพบูลย์ มอบนมกล่อง ตัวแทนหลวงพ่อไพบูลย  มอบนมกล่องให้กับนักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ภาพเพิ่มเติม >>>
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:35 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เพ ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:32 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • หลวงพ่อไพบูลย์ มอบนมกล่อง พิธีมอบนมกล่อง 500 กล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จากพระธรรมวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:15 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ และจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคา 2563 ณ ศ ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2563 02:08 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 134 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง