หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บไซด์การแข่งขันกีฬานักเรียน "อิงโขงเกมส์" เว็บไซด์การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง "อิงโขงเกมส์" ckw62   ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเร ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2562 21:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • กิจกรรมเข้าหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือนธันวาคม ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:29 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันพ่อแห่งชาติ 62 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน่เชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2562 20:36 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 ธ ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 23:38 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยคม เป็นประธานเป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 23:39 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • "อิงโขงเกมส์ ckw62" โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง "อิงโขงเกมส์ ckw62" ประจำปีการศ ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 23:08 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมโครงการคนไทย ร่วมมือ ร ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2562 02:26 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ นายสอาด  จันต๊ะ่คาด ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2562 21:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรีย หนึ่งนวัตกรรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ "Professional Learning Community ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 นายสอาด จันต๊ะคาด ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สพม.36 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษานโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและล ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:19 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบของให้กำลังผู้ป่วย ตัวแทนนักเรียน สุขาภิบาลห้อง ๆ ละ 2 คน และนักเรียน ck ranger โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำผ้าขนหนูที่ได้จากการแยกขยะ แยกขวดพลาสติก ในโรงเรียน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2562 00:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อนุสรณ์รุ่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส่งมอบรถอีแต๋น ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น โดยแต่ละปีของวันท ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2562 00:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วัยใส ห่างไกลยาเสพติด สโมสรโรตารีเชียงของ สโมสรโรตารีนครเทิง ภาค3360RI. และสโมสรโรตารีพระประแดง ภาค 3330RI. ร่วมกับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก และโรงเร ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 01:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู ผู้นำยุวกาชาด และ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2562 02:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันอาทิตย์์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 00:46 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT นายปิยะ แก้วหาญ และตัวแทนครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม (โรงเรียนครูพี่เลี้ยง) เข้าร่วมการอบรมนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 20:08 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน นายสอาด จันต๊ะคาด และตัวแทนครู บุคลากร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเร ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 00:40 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ถวายเทียนจำนำพรรษา นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโจ้โก้ อ.เชียงของ ในวันที่ 12 กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 00:35 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะจากโครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 20:10 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 98 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง