หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • วันครูแห่งชาติ ปี 62 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ากิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562 อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในวันพ ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 21:05 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่ม สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 16:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ 61 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ที่ได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 19:23 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยม ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 18:28 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอด ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหว ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:07 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การอบรม ทบทวน ผบ.ลูกเสือ ยุวกาชาด นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ย ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:04 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 23:40 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบกล่องใส่ดินสอ ปากกา คุณกัญญาณัฐ  มีสวย ผู้จัดการบริษัท DEES Supreme Company Limited  ศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้มอบกระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา ให้ก ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 23:34 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อชีั้แจงผลการดำเน ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 17:23 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบด้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา นายปิยะ แก้วหาญ ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง "ปล้องเกมส์" >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 21:17 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเร ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 21:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 4 ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงของ โดยใช้หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  โดยม ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • รับมอบธงกีฬากลุ่ม นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม รับมอบธงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนม ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 18:21 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย "ปล้องเกมส์ 2018" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรีนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขตอ ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันปิยมหาราช นายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเพนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:30 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กีฬาภายใน 61 "ม่วงขาวเกมส์" นายปิยะ  แก้วหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม  เป็นประธานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ม่วงขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เพื่อให ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:26 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเพนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภ ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:20 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทความไม่มีชื่อ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน่ขุนควรวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดหลักส ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:12 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง