หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • โครงการคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมโครงการคนไทย ร่วมมือ ร ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2562 02:26 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ นายสอาด  จันต๊ะ่คาด ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และให้คำปรึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2562 21:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรีย หนึ่งนวัตกรรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ "Professional Learning Community ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 นายสอาด จันต๊ะคาด ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:24 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สพม.36 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษานโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและล ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 23:19 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบของให้กำลังผู้ป่วย ตัวแทนนักเรียน สุขาภิบาลห้อง ๆ ละ 2 คน และนักเรียน ck ranger โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำผ้าขนหนูที่ได้จากการแยกขยะ แยกขวดพลาสติก ในโรงเรียน ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2562 00:31 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อนุสรณ์รุ่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส่งมอบรถอีแต๋น ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น โดยแต่ละปีของวันท ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2562 00:27 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วัยใส ห่างไกลยาเสพติด สโมสรโรตารีเชียงของ สโมสรโรตารีนครเทิง ภาค3360RI. และสโมสรโรตารีพระประแดง ภาค 3330RI. ร่วมกับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนลูกรักเชียงของ โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก และโรงเร ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 01:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู ผู้นำยุวกาชาด และ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดทำโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2562 ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2562 02:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันอาทิตย์์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 00:46 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT นายปิยะ แก้วหาญ และตัวแทนครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม (โรงเรียนครูพี่เลี้ยง) เข้าร่วมการอบรมนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 20:08 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน นายสอาด จันต๊ะคาด และตัวแทนครู บุคลากร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเร ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 00:40 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ถวายเทียนจำนำพรรษา นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโจ้โก้ อ.เชียงของ ในวันที่ 12 กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 00:35 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะจากโครงการทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 20:10 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อบรมเยาวชนผู้นำสาธารณสุขโรงเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จัดอบรมเยาวชนผู้นำสาธารณสุขโรงเรียน ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปลาบึกโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีวิทยากร จากโรงพยาบาลพระยุพราชเชียงของ ...>>> ภาพก ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 19:29 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีสวนสนามกองลูกเสือ ประจำปี 2562 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ทำพิธีสวนสนามกองลูกเสือ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ พุธ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2562 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 19:25 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 62 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อถวายเป ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:56 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • “English Camp for Communicative Competence” นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อความสามารถในการสื่อสาร “English Camp for Communicative Competence” ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในว ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:44 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ประเมิน คศ.3 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังก ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:41 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • อบรมลูกเสือ รด. ช่วยงานจราจร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานจัดอบรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยงานจราจร โดยมีวิทยากรจากงานจราจร สภ.เชียงของ มาช่วยอบรมในวันท ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 21:38 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง