หน้าแรก
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) คู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 18:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ด้วยสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทน เพลงสดุด ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 19:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 21:16 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม


 • การประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการการประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ซ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 23:09 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • แสดงความยินดีนักเรียน ม.6 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบตอบติดมหาวิทยาลัย ในระด ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 23:01 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องด้วยวันที่ 27  มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:57 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน” การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน” ณ จังหวัดเชียงราย  “ศึกษาดูงาน สะท้อนข้อมูลโรงเรียน และร่างแผนพลังงาน 5 ด้าน โครงการเพิ่มสมรรถนะด ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:54 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • ขรราชเกมส์ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม น าคณะครู และ นักเรียน วงดุริยางค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุพราชสัมพันธ์โซนเหนือ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:50 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบโลห์และเกียรติบัตร นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบโลห์และเกียรติบัตร ให้กับนายวีรภัทร สังข์รุ่ง  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:44 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • คณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะผู้บริหาร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับ และ ตอบข้อซักถามของคณะตรวจสอบความขาดแคลนและความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน งบ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:37 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  และคณะครู และ นายวีรภัทร สังข์รุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเชียงของว ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:34 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดห ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 22:29 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันครูแห่งชาติ ปี 62 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้ากิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562 อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในวันพ ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 21:05 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียนต้นแบบ พลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่ม สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 16:43 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ 61 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ที่ได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 19:23 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยม ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 18:28 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอด ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:14 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหว ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:07 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การอบรม ทบทวน ผบ.ลูกเสือ ยุวกาชาด นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ย ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 23:04 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 23:40 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบกล่องใส่ดินสอ ปากกา คุณกัญญาณัฐ  มีสวย ผู้จัดการบริษัท DEES Supreme Company Limited  ศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้มอบกระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา ให้ก ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 23:34 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อชีั้แจงผลการดำเน ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 17:23 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
 • มอบด้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา นายปิยะ แก้วหาญ ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง "ปล้องเกมส์" >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 21:17 โดย ครูวงศกร คำตั๋น
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


ข่าว Admission


ข่าวรับตรง