หน้าแรก

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เวทีเสวนา "การจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ"
  นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลกรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟัง เวทีเสวนา "การจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ" โดยมีนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เป็นประธานผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้.

   
  ส่ง 19 ส.ค. 2558 22:12 โดย 21st century skills ChingKhongWittayakom
 • กระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21
  เริ่มกระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 กับนักเรียน ม.1 และ ม.4  รุ่นในโครงการของ สพฐ. การบูรณาการการเรียนรู้ เน้นกระบวนการสืบค้น คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยงสู่สาระที่คาดหวัง ตามตัวชี้วัด ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กระบวนการ PBL เพื่อสู่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3 R (การอ่าน. การคิด. คณิตศาสตร์ ) 4 C (คิดวิเคราะห์. การสื่อสาร การร่วมมือ. และความคิดสร้างสรรค์) 
  ส่ง 19 ส.ค. 2558 22:10 โดย 21st century skills ChingKhongWittayakom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »