Programa Educatiu Pastoral Anual (curs 2016-2017)

OBJECTIUS ESCOLA

PRIMER OBJECTIU:  Avançar en el procés d’innovació pedagògica que ens duu a fer possible l’escola del segle XXI
Actuacions:
- Formant el claustre en la metodologia cooperativa, educació emocional i cultura del pensament (estratègies, rutines i destreses).
- Afavorint el treball cooperatiu entre docents.
- Consensuant eines d'avaluació.
- Fent coordinacions entre EP i ESO.
- Posant en comú bones pràctiques i experiències metodològiques innovadores.
- Potenciant el treball cooperatiu i inclusiu dins l'aula.

SEGON OBJECTIU:  Apropar l’escola a les famílies i implicar-les en el procés educatiu pastoral
Actuacions:
             - Implicant les famílies en els projectes.
           - Convidant-les a participar en diverses activitats de l'escola.
           - Donant a conèixer a les famílies de l'escola el procés d'actualització pedagògica i pastoral de l'escola.
           - Donant a conèixer a les famílies de Ciutadella el nostre Projecte Educatiu.
           - Oferint moments de visita a la gran aula en horari lectiu.

TERCER  OBJECTIU:  Potenciar la identitat cristiana i salesiana de tots els agents educatius
Actuacions:
- Seguint la formació en identitat cristiana.
- Potenciant les trobades comunitàries.
- Fent el seguiment de l'aplicació dels itineraris.
- Creant un protocol per a promoure i coordinar els grups de fe.
- Convidant nous membres de l'equip a fer la FISA
- Promovent l'obtenció de la DECA.

QUART OBJECTIU: Implantar el Projecte de qualitat reformulat
Actuacions:
- Iniciant el procés d'aptació dels Procediments locals online i Instruccions afectades.
- Formant els auditorns interns en la requalificació ISO 9001:2015