Escola‎ > ‎

Política de qualitat

La política de qualitat de les Escoles Salesianes de Catalunya, Balears, Andorra i Aragó, s’estableix com la definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mitjà, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per assolir la visió).


A més, s’estableixen com a objectius bàsics i inicials de la seva Política de Qualitat la orientació cap a:

 • El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a la activitat educativa realitzada pel Centre;
 • La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels destinataris de les Escoles;
 • La millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

   Missió

La missió de l'escola salesiana radica en la seva capacitat de ser una comunitat educativa

 

 • oberta a tots, promovent la igualtat d'oportunitats i sent conscient de la seva funció social;
 • en diàleg amb la realitat diversa i plural de l'entorn;
 • capaç d’oferir, en el procés d’ensenyament/aprenentatge, una formació integral de la persona, com a servei qualificat a la societat, i en la perspectiva del que Don Bosco anomenava “honrat ciutadà i bon cristià”.

   Visió

L’escola salesiana ha de manifestar-se com a lloc i ambient on

 

 • s'adopta l'estil preventiu de Don Bosco, fet realitat en i per a tota la comunitat educativa;
 • es comparteix un enfocament comú de la vida i de l'educació en el context d'un estat europeu obert i solidari;
 • es promou un clima educatiu i familiar,  on es fa experiència positiva dels valors de la persona;
 • s’hi treballa l'educació com un conjunt de processos aplicables a la formació en competències, a l'aprenentatge intel·lectual i a l'adquisició de valors. Per a l'adquisició d'aquests fem servir una metodologia d'itineraris que van des del nucli de la persona fins a la relació amb els altres i amb l'entorn;
 • els educadors, com a membres de la comunitat educativa, desenvolupen les seves capacitats amb unes competències institucionalment definides;
 • es busca l’excel·lència amb una millora contínua de la seva qualitat.

   Valors

Alguns d'aquests, que donen cos a la nostra  oferta educativa, són els següents:

 

 • l'obertura a Déu com a  font d'humanització de la persona;
 • la confiança incondicional en els nens i els joves, autèntics protagonistes del seu procés educatiu;
 • la cultura de l'esforç com a  font d'educació, de realització de les persones i de millora permanent  de la qualitat de vida personal i social;
 • l'acolliment dels alumnes, el suport positiu i l'acompanyament en la recerca de sentit de la pròpia vida i l'educació de la seva interioritat;
 • la personalització de les relacions amb una actitud de respecte a la diversitat de cada persona i de cada cultura;
 • la construcció d'un món més sostenible i solidari, mitjançant una acció decidida de confrontació amb totes les pobreses, el diàleg intercultural, la ciutadania responsable i la preocupació mediambiental;
 • la formació contínua, amb l'actualització tecnològica i la relació amb les empreses, de cara al perfeccionament professional i la inserció laboral.