El lema del curs 2016-2017

LEMA 2016-17 dibuix - def.jpg


El lema proposat per aquest curs 2016-17 conté tres idees que per separat són prou valuoses però juntes tenen molta més força i són molt més motivadores. A més aquest lema va dirigit a qualsevol membre de la comunitat educativa (mestres, professors, alumnes, personal, pares i mares,...).

Enguany ens proposam “L’alegria de créixer junts”. Fixem-nos amb les tres idees que hem volgut destacar i fer-les nostres:
  • L’alegria és l’emoció positiva i agradable que ens fa sentir satisfets, trobar-nos a gust i voler estar amb els altres. Ja Don Bosco va descobrir que sense un bon ambient no és possible un bon creixement personal, per això ell va cuidar aquest aspecte en tots els seus oratoris. Tots hem pogut experimentar la satisfacció quan ens hem adonat que hem ajudat a algú en un moment del seu creixement però també la nostra gratitud quan ens ha ajudat a nosaltres. Aquesta interacció fa néixer una confiança i una estimació entre les persones implicades.
  • Créixer és desenvolupar-nos com a persones, madurar, evolucionar, multiplicar les nostres capacitats i possibilitats. Les persones no deixem de créixer al llarg de la nostra vida, de tots podem aprendre i cadascú pot aportar en el creixement de l’altre.
  • Junts grans i petits, on cadascú aporta a l’altre al millor d’ell o ella. Volem seguir aprenent col·laborativament, cooperativament, amb una actitud oberta, de diàleg, amb confiança, el voler fer camí junts, deixar-nos influenciar pels valors de Jesús i aconseguir entre tots aquest creixement personal de cadascú sempre pensant en ajudar als altres.

I així aconseguir per als nostres infants i joves, el desig que tenia Don Bosco pels seus joves: “Formar honrats ciutadans i bons cristians”.


Comments