Consell de Delegats

Consell de Delegats d'EP 
Està format pels alumnes delegats d’aula, 
es reuneix periòdicament, amb el mestre 
dinamitzador per aportar les idees i solucions 
als temes, que prèviament s’han 
parlat a les tutories d’aula. 

Les funcions 
en relació a l’animació de pastoral són:
  • Col·laborar amb el coordinador de 
    pastoral d’etapa en les accions pastorals: 
    les campanyes i altres accions evangelitzadores 
    i educativo-solidàries.
  • Aportar noves idees als equips de pastoral 
    d’etapa.

Consell de Delegats d'ESO
Està format per dos delegats de cada grup-aula. El Consell de Delegats es reuneix de manera ordinària els divendres a les 8h. Les reunions amb caràcter extraordinari seran convocades amb un mínim de dos dies d’antelació. El Consell de Delegats disposa d’una cartellera pròpia, on es podrà penjar informacions d’interès prèviament consensuada per tot l’equip de delegats i dinamitzadors.Comments