Casal d'Estiu 2016

El Casal d’Estiu és un espai que pretén afavorir el desenvolupament dels infants mitjançat l’educació en el lleure. És una activitat on els infants i joves gaudeixen d’uns dies de convivència i amistat amb altres fillets/es fora de l’ àmbit escolar amb la realització d’activitats diverses sempre adequades a cada franja d’edat. Per aquest motiu i com cada any, el Centre Juvenil Salesià – Gent Jove (CJS-Gent Jove) organitza aquest projecte durant el mes de juliol.

D’aquesta manera, atrapant la idea principal de Don Bosco, el CJS-Gent Jove defineix els seus objectius:

-          Crear un ambient d’acollida, fonamentant la convivència, la confiança i l’ambient de la família.

-          Obrir expectatives potenciant i afavorint els dons i les qualitats de cadascú.

-          Obrir-se a les necessitats de l’entorn participant en el Secretariat de Joventut de la Diòcesis de Menorca.

-          Transmetre alegria i joia potenciant el valor educatiu del joc, de les activitats lúdiques i de la festa.

Fent feina amb aquests objectius i sempre seguint el sistema preventiu, que es basa en la utilització de la raó, l’amor i la religió com elements bàsics de la relació amb els infants i joves. Aleshores, el Casal d’Estiu com a part del CJS-Gent Jove es dedica a l’educació i al foment de la convivència dels infants en el seu temps de lleure sempre clarament emmarcada dins d’una educació en valors cristians.


Comments