Escola Matinera

L’Escola Matinera és un servei que s’ofereix als alumnes de Primària, en horari  no lectiu, abans de començar la jornada escolar (de 7:45 a 8:45h). És un projecte que sorgeix de la necessitat d’oferir un servei lúdico-formatiu abans de començar les classes amb l’objectiu que algunes famílies puguin anar a fer feina i ja puguin deixar els seus fills.

El centre, per tant, obre les portes a tots els alumnes que vulguin acudir a l’escola una hora més prest abans de començar les classes per oferir una sèrie de jocs amb un monitor. Una escola matinera que ofereix una bateria d’activitats diàries lúdiques en llengua anglesa amb la finalitat de potenciar el seu aprenentatge d’una manera més lleugera i aprofitant una hora tal vegada poc aprofitada pels alumnes. 

El servei vol ser un exemple més de l’aposta clara de l’escola per potenciar una educació plurilingüe, amb l’anglès com a llengua estrangera, amb la finalitat de reforçar el seu aprenentatge al centre.

Les quotes d'assistència es paguen a la mateixa sala polivalent del centre si és una assistència puntual (2 €/dia) o mitjançant domiciliació bancària (18 €/mes si s'ha pagat l'APIMA, sinó 23) durant els primers 7 dies del mes.

Escola Matinera 2014-2015