หน้าแรก

http://mcmk.obec.go.th/

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน นำโดย ท่านสมพร ฉายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรช ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 23:47 โดย เกษม ขามสิทธิ์
 • รางวัลชนะเลิศ !!! โรงเรียนวัดเตาปูนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานในโครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการของเทศบาลเมืองอ่างศิลาเข้าร่วมประกวดจำนวน 6 โรงเร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 23:44 โดย เกษม ขามสิทธิ์
 • บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 27 มีนาคมโรงเรียนวัดเตาปูนร่วมมือกับวัดเตาปูน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบ ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2559 01:49 โดย เกษม ขามสิทธิ์
 • สอบอ่านออก เขียนได้ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ท่าน ศน.ไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ได้เข้ามาเยี่ยมชม การสอบ อ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนว ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2559 21:20 โดย เกษม ขามสิทธิ์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นางสาวสมพร  ฉายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน