หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพคนใหม่และหัวหน้างาน

โพสต์25 มี.ค. 2558 20:53โดยtechnology chk   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 20:56 ]
กลุ่มการงานฯได้หัวหน้ากลุ่มสาระฯคนใหม่ คือนายโกเมศ  แก้วภา
หัวหน้างานเกษตร นายสุทธิพงษ์  สุกใส
คหกรรม นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ


Comments