หน้าแรก


https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

https://esan69.sillapa.net/sm-esan/


  • ปฏิทินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562  28 ต.ค. 2562    นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนไม่เรียบร้อย (0, ร, มส, มผ) ของภาคเรียนที่ 1/2562  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวและดำเนินการแก ...
    ส่ง 7 พ.ย. 2562 19:48 โดย academic chk
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คงค้างผลการเรียน 0,ร,มส,มผ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คงค้างผลการเรียน 0,ร,มส,มผ  เพื่อแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการแก้ไขผลการเรียน  ในวันที่ 20 พ.ย ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2562 00:10 โดย academic chk
  • กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/256223 - 27 ธันวาคม 2562       
    ส่ง 12 พ.ย. 2562 00:21 โดย academic chk
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »