ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ


โรงเรียนในศูนย์มาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ

 ที่  โรงเรียน  ตำบล  เวบไซต์
 1  ฉิมพลีวิทยา  โนนสำราญ www.chimpleewittaya.com
 2 บ้านหมื่นแผ้ว
บ้านค่าย
 
 3  ชุมพลสวรรค์วิทยา  บ้านค่าย cpv.chaiyaphum1.com
 4  โค้งน้ำตับวิทยาคาร  บ้านค่าย  
 5  วังก้านเหลืองดรุณกิจ  บ้านค่าย www.wangkanluangdarunkit.com
 6  กุดเวียนวิทย์ผดุง  บ้านค่าย  
 7 โนนสำราญวิทยา
 โนนสำราญ  
 8 ไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา
 โนนสำราญ
trc.chaiyaphum1.com
 9  บ้านแจ้งน้อย   โนนสำราญ  
 10  บ้านโสกหว้า   โนนสำราญ  
 11  บ้านหนองไผ่  หนองไผ่  
 12  บ้านดอนหัน หนองไผ่
 
 13  โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม หนองไผ่
 
 14 บ้านหนองแหนดอนกู่
 หนองไผ่  
 15  กะพี้ดอนขวางวิทยา  หนองไผ่