แผนที่

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1